ที่อยู่การติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
(The Secondary Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : saraban04320@obec.go.th

แผนที่โรงเรียนมัธยม ในสังกัด สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

Share this Page